Betonarme Yapıları Depreme Karşı Güçlendirme
 

BUPİM Dışarıdan Çelik Kafes Yapısal Bina Mantolama Sistemiyle Betonarme Yapıları Depreme Karşı Güçlendiriyor…

Proje Müdürü Doç.Dr. Can BALKAYA

BUPİM betonarme yapıları dışarıdan 3-Boyutlu çelik yapısal bina mantolama sistemiyle güçlendirerek deprem güvenli hale getiriyor. Böylece hastane, haberleşme, santral binaları, bankalar, fabrikalar ve konutlarda hizmeti aksatmadan dışarıdan çalışma yapılıyor. Deprem yüklerinin tamamına yakını yeni çelik sistem ve betonarme mevcut sistemle entegre çalışacak şekilde dış çerçevede oluşturulan yapısal sistemle alınıyor. Patentli bu yeni deprem güçlendirme sistemi firmamızca uygulanmaktadır. Hizmetin aksamasının istenmediği hastane binaları, santral binaları, bankalar ve fabrikalar için bu uygulama yeni bir çözüm getiriyor.

Videoyu izlemek için tıklayınız...

Yeni güçlendirme sisteminin avantajlarından biri deprem güçlendirmeye ilave olarak, dış cephede yeni bir modern mimari görünüşün elde edilmesidir. Ayrıca dış cephe; cam, alüminyum ve diğer cephe panelleriyle kaplanabilir. Mevcut yapının cephesinin yenilenmesine gerek kalmadan ısı ve ses yalıtım, özellikle hastanelerde sağlık açısından toz ve bakterilere karşı koruma avantajları getiriyor. Camlı çelik kaplama sisteminde gerekli havalandırmanın merkezi olması gerekiyor. Yeni cepheden yapılacak çalışmalarda yer olması halinde estetik sağlanarak dışarıdan asansör ya da yangın merdiveni gibi zorunlu imalatların bu sistem içinde yapılması mümkündür.

 

Bir çok kurum ve firma tarafından hazırlanan deprem güçlendirme projeleri, hizmeti aksatması sebebiyle uygulamaya konulmamakta, yeni deprem yönetmelikleri yürürlüğe girdiğinde ise bu deprem güçlendirme projelerinin yeniden yapılması söz konusudur. Bu sebepten dolayı özellikle hastanelerde milyonlarca liralık proje bedelleri boşa gitmektedir. Ya da yeni yapılan bir hastane, fabrika binası yeni bir deprem yönetmeliği yürürlüğe girdiğinde deprem güvensiz olmakta, bu durum olası depremlerde acil kullanımı gereken binalar için sürekli olarak bir sorun teşkil etmektedir.

Çelik kafes yapısal bina mantolama sistemiyle güçlendirilmiş yapıya etkiyecek deprem yüklerinin dış cephedeki yapısal elemanlar tarafından düzgün yayılı bir şekilde dağılmasının sağlanması sebebiyle, bağlantılardaki olası zorlanmalar önlenecektir. Çelik kafes sisteminin mevcut yapıya getireceği ilave ağırlık diğer klasik betonarme güçlendirme metodlarına göre daha az ve bina cephesinde düzgün yayılı olacaktır.

Her yapıya özgün mevcut yapısal sistem ve mimari açıdan çevreye uyumu dikkate alınarak, çelik kafes sistem ile güçlendirme proje ve imalatları firmamız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca çelik kafes yapısal bina mantolama sistemindeki çaprazlar, yapılacak analiz sonuçlarına göre her katta ya da her iki katta birde konulabilir. Değişik kafes eleman tipleri de tek çapraz, ters V gibi bir çok çelik kafes modeli mevcut yapının dış cephedeki boşlukları ve yeni modern bina görünüşü dikkate alınarak uygulanabilir.

Güçlendirme imalatlarının en az 5-6 ay sürmesi halinde hastane döner sermaye kayıpları, fabrikalardaki üretim kayıpları, bankaların şubelerini geçici olarak taşımaları, enerji ve haberleşme santral binalarının ise taşınması mümkün olmadığından, imalat bedellerinin kat kat fazlası olacak ve hizmet aksayacaktır. Klasik yöntemlerle yapılacak güçlendirmede elektrik, tesisat ve güçlendirmeden doğacak ince işlere ait imalatlar bu yeni sistemde olmamaktadır. Olası depremlerde, deprem güvenliği yetersiz olan hastane, haberleşme ve santral binaları güçlendirilmelidir ki ‘hemen kullanım’ için hizmet verecek şekilde ayakta kalmalıdır. Bu sistem özel ve önemli yapılar için bir çözümdür.

 

 

TUBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge destekleme programı kapsamında bu sistem uygun bulunarak desteklenmektedir. İlgili mevcut yapı ve güçlendirilmiş yapı 3-boyutlu deneyleri Kayseri Erciyes Üniversitesi Sümer Deprem Araştırma Lab. yapılmıştır.

Deneyi İzlemek İçin Tıklayınız...

Firmamız tarafından klasik yöntemlerle hazırlanan Hastaneler, Okullar, Hizmet Binaları, Bankalar ve Fabrikaların deprem güçlendirme projeleri için tıklayınız...

 
Copyright © 2008, Bupim Design: İNAJANS